Последните най...


26 Ян, 2023

Васил

Юлиана Методиева 118
26 Ян, 2023

Васил

Юлиана Методиева 118

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

Бе неделна утрин в най-хубавите пролетни дни. Младият търговец Георг Бендеман седеше в стаята си на първия етаж в една от ниските летни сгради, които се нижеха в дълга редица покрай реката и се различаваха почти само по цвят и височина. Той току-що бе написал писмо до един приятел от юношеските си години, който се намираше в чужбина, повъртя плика в ръце и бавно го запечата, сетне опря лакти на писалището и се загледа през прозореца към реката, моста и раззеленилите се възвишения на отсрещния бряг.

Pin It

Прочетете още...