Последните най...


26 Ян, 2023

Васил

Юлиана Методиева 227
26 Ян, 2023

Васил

Юлиана Методиева 227
26 Ян, 2023

Васил

Юлиана Методиева 227

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

 

2022 10 Kiossev

 

Опитите на политически лидери от популистката периферия да „законодателстват“ на територията на Софийския университет, изисквайки отстраняване на уважаван преподавател в лицето на проф. Александър Кьосев, са нелепи и недопустими. Преди всичко, Софийският университет по закон разполага с академична автономия и управленските решения, които се взимат за университета и притежават имунитет по отношение на всяка външна намеса – държавна, институционална, и още повече – партийно-политическа.

Примерът, който представителят на партия „Възраждане“ дава като аналогия с отстраняването на проф. Михаил Мирчев от преподавателската му позиция в университета е неправомерен. Решението за отстраняване на проф. Мирчев е взето по инициатива на студентите, които са слушали негови лекции и е осъществено с решение на ректорското ръководство на Софийския университет след доклад на Етическата комисия, определящ съдържанието на лекциите именно като несъвместимо с академичната етика. Претенцията на партиен лидер по аналогия да бъде отстранен преподавател заради негова публична теза е нелепа. Софийският университет е академично пространство, което се ползва с утвърдени академични свободи. Съдържанието на определена теза, споделена от академичен представител – в случая проф. Кьосев – не може да бъде цензурирано или оспорено като право на изразяване дори и от други колеги в рамките на академичната общност.

С тезата на проф. Кьосев може да се спори, тя може да бъде оборвана или подкрепяна с академични – аналитични аргументи, но тя не може да бъде отхвърляна на основание, че е изказана. Изключение от това академично правило правят само тези – изказани в академичното или в друго публично пространство – от колеги, които нарушават базисни правила на легитимно гражданско поведение. При това става въпрос единствено за твърдения, подбуждащи към расова, етническа или други форми на общностна омраза, обидни квалификации ad hominem както и заплахи и застрашаване на права и свободи на други хора и групи в гражданското пространство.

В случая с изказването на проф. Кьосев, което провокира извънакадемични – политически реакции, става дума за теза, влизаща в разрез с определени вярвания и идеологически принципи на политически групи, но напълно съвместима с правилата на академичния и – в по-широк план – граждански дебат по основни обществени проблеми.

Опитите на популистки лидери да трупат политически капитал за сметка на академичните и гражданските свободи в България са недопустими и ще срещнат категоричната съпротива както на академичната общност, така и на всички граждани, които ценят свободата на словото и са готови да я защитават.

Подписали:

Проф. Амелия Личева, СУ

Ангелина Чипева, инспектор Културология

Проф. Анна Кръстева, НБУ

Проф. Боян Знеполски, СУ

Проф. Владимир Градев

Георги Ангелов, преводач, журналист

Д-​р Георги Няголов, СУ

Проф. Даниела Колева, СУ

Доц. д-​р Даниел Смилов, СУ

Д-​р Емилия Славова, СУ

Доц. Жана Дамянова

Златко Енев, издател, Берлин

Д-​р Иво Страхилов, СУ

Проф. Лиляна Деянова

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Проф. Майя Грекова, СУ

Д-​р Мила Минева, СУ

Манол Пейков, издател

Доц. Огнян Минчев, СУ

Проф. Петя Кабакчиева, СУ

Доц. д-​р Ралица Ковачева, ФЖМК

Д-​р Ружа Смилова, СУ

Проф. Снежана Попова, ФЖМК

Тони Николов, писател, журналист, Портал Култура

Юлиана Методиева, журналистка, Маргиналия

 

Pin It

Прочетете още...

Едно… две… три (2)

Серкан Исмаил 04 Ян, 2020 Hits: 3838
Стана така, че 1989 моето семейство посрещна…