От същия автор

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

Програмата съдържа разни мерки, предложения, поправки, допълнения и преобразувания досежно държавата и касаещо обществото ни, както и изменения в конституцията, законите и подзаконовите актове на същото за същата.

Основни положения :

  1. Всички сметки за тока да произтичат от народа и да принадлежат на народа.

2 Всички сметки за парно също.

3 Сметките за вода също.

4 Всички сметки за каквото и да било да произтичат от народа и да принадлежат на народа.

Разни други положения :

– Всички политици да се затворят по затворите. За тази цел:

всички затвори да се отворят и всички отвори да се затворят. Затворниците при нужда да се разстрелват. И при необходимост също да се разстрелват. Без нужда и без необходимост да се разстрелват само в изключителни случаи и когато трябва. Там където не достигат затвори за затворниците, част от затворниците да се разстрелват, а на тяхно място да се затворят други затворници, които също да се разстрелват.


Small Ad GF 1

– Разстрелите да се одобрят от конституцията, като за целта настоящата конституция се деконституционализира и се конституира нова конституция, която да бъде приведена в съответствие с разстрелите.

Разстрелите да се осъществяват по волята на протестиращите граждани, като волята им се счита за законна, ако е изразена от най-малко двама протестиращи такива. При липса на най-малко двама протестиращи такива, то решенията за разстрели могат да се вземат и от най-малко един протестиращ такъв.

– Ако разстрелите се привеждат в изпълнение съобразно закона, то един протестиращ гражданин има право на няколко разстрела, като броят на разстрелите се уточнява допълнително от протестиращия гражданин.

/допълнение/ Да се избягват разстрелвите за лично удовлетворение, освен ако това не се налага от обстоятелствата.

– Всички разстрели, които се извършват в нарушение на закона да се смятат за несъстояли се и да нямат правни правни последствия.

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Други мерки :

– Всички партии да се деполитизират, след което да бъдат разтурени и забранени, а членовете им да се обявят извън закона. Членовете на разтурените, забранени и деполитизирани партии да не се разстрелват преди да бъдат затворени по затворите.

– Костов да бъде затворен по затворите, след което да бъде осъден, деполитизиран, обезвреден и разстрелян .

На мястото на Костов да се назначи Кабаиванов като предварително бъде деполитизиран. Да се разстреля само в краен случай.

– Политическата класа да се обезкласи, след което да се забрани, да се затвори по затворите и да не се разстрелва само в краен случай.

Още по-други мерки :

– Всички въпроси да се решават чрез референдуми. Ако се появят съмнения, че има въпроси, които могат да се решат без референдум, да се проведе референдум, който да реши дали тези въпроси наистина биха могли да се решат без референдум, след което те да се решат с референдум.

– Ако референдумът реши, че въпросите, които не могат да се решат чрез референдум трябва да се решат чрез референдум, то един допълнителен референдум да се произнесе по въпроса как да се решават въпросите, които не биха могли да се решат чрез референдум.

– Преди да се решат на референдум, въпросите да бъдат обсъдени на кръгла маса, която да обсъди дали поставени за обсъждане въпроси трябва да се решат на референдум, или напротив – тъкмо на референдум трябва да бъдат решавани те.

Допълнителни положения и предложения

– Номинации за правителство от чисти и неопетнени граждани, които са били извън политическата класа и които през годините са останали верни на гражданското дело и са изразявали единствено и само граждански настроения :

Андрей Матрака – министър на всичко и премиер.

Юлиан Вучков – министър на всичко останало и също премиер

Мадам Ве – министър на каквото остане и тя също премиерка.

Мишо Шамара – министър на Правосъдието

Митьо Пищова – министър на Вътрешните работи.

Трендафилка Зюмбюлева-Солджъра – Министър на въоръжените сили.

Димитричка Готяната – министър на Социалните грижи.

Мара Отварачката – министър на външните работи.

Гана Междуселската – министър на Земеделието.

Гацо Бацов – министър на спорта и к’вото дойде.

Шишо Бакшишо – министър на транспорта.

Сульо Пулев – министър на каквото и да е

Пульо Сулев – заместник министър на Сульо Пулев.

Номинациите са отворени и за други чисти, неопетнени с власт и останали верни на гражданското си дело граждани, а също така и селяни такива.

Източник

Иво Беров е български журналист, автор и политически активист.

Pin It

Прочетете още...

Долу гащите!

Джем Ялдъз 15 Авг, 2009 Hits: 12966
Джем Ялдъз живее от платен секс, откакто е…