От същия автор

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

 

 

– Трябва да дойде всеки момент – каза Макс. – Честна дума. Ще дойде.

Дребният на масата кимна в отговор, а Макс си помисли, забърсвайки бара: „За какво му е притрябвал човек като Пит?“

 

Pin It

Прочетете още...