От същия автор

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

ДЕКЛАРАЦИЯ

на студентите, окупирали Ректората на Софийския университет

„Св. Климент Охридски“

на 25 октомври 2013

Уважаеми г-н Ректор,

уважаеми госпожи и господа преподаватели и администратори в Алма матер,

скъпи колеги – докторанти и студенти,

уважаеми съграждани!

Осъзнавайки историческата си отговорност пред българското общество,

страхувайки се единствено от страха,

желаейки възстановяването на демокрацията и върховенството на закона в Републиката,

предвиждайки неминуемите отрицателни ефекти от продължаването на мандата на XLII-то Народно събрание,

Small Ad GF 1

разгневени срещу системното накърняване на конституционния ред в страната,

убедени, че принципността и прозрачността на управленческия процес е условие, без което не може да съществува истински ред,

заставайки непоколебимо на страната на равенството пред законите срещу картелно-партократския хаос,

имайки висшата цел България да бъде държава с управление, стъпващо на нравствени ценности, а не на лични изгоди,

напълно сигурни, че като студенти и граждани имаме пълното право на законни и осветени от демократична традиция протестни действия и че Университетът е място на стойности, а не само на лекции,

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

приемайки с радост заявената подкрепа на водещи университетски преподаватели и на възмутените граждани, протестиращи вече над четири месеца срещу управление, изпаднало в морален колапс;

и вярвайки в справедливата воля за промяна на българското гражданско общество,

ние, студентите на Софийския университет, въвеждаме режим на безсрочна и ефективна

ОКУПАЦИЯ

на Ректората на това наистина Висше училище със следните ЦЕЛИ:

– 1. незабавно разпускане на XLII-то Народно събрание;

– 2. възможно най-бързо насрочване на нови парламентарни избори;

– 3. нетърпимост на общественото тяло към ширещото се престъпно беззаконие в най-високите етажи на държавното управление;

– 4. превръщането на България в цивилизована, правова държава;

– 5. и утвърждаването на справедливостта и знанието като високи обществени ценности.

ОКУПАЦИЯТА на Ректората на нашия Университет ще протече при следните УСЛОВИЯ:
- 1. установяване на окупационен студентски контрол върху сградата на Ректората;

– 2. възпрепятстване на редовни учебни и повечето административни дейности в Ректората;

– 3. самостоятелно осигуряване на реда в Ректората при стриктно спазване на университетската автономия и без външни намеси;

– 4. спазване на досега приетите Правила от Декларацията за частичната Окупация на 272 аудитория от 23-25 октомври 2013;

– 5. опазване на имуществото на Университета и уважение към Ректора и университетското ръководство;

– 6. установяване на наш строг пропускателен режим на входовете и изходите на Ректората;

– 7. и допускане при възможност на силно ограничен брой администратори по препоръка на университетското ръководство за онзи минимален брой дейности, без който Университетът би претърпял значителни загуби от финансов и/или научен характер.

Това е нашият окончателен вот на недоверие към загубилите всякаква легитимност практики в управлението на България.

Ние, студентите

272 аудитория, Ректорат на СУ,

София,

25 октомври 2013

Pin It

Прочетете още...