Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

При делото в Пазарджик по всичко личи, че имаме работа с убедени ислямисти

Alex AlexievАлекс Алексиев, председател на Центъра за балкански и Черноморски проучвания в София, пред Агенция „Фокус“

За радикалния ислям и делото в Пазарджик.

Фокус: Г-н Алексиев, вие сте експерт по въпросите на радикалния ислям. Какво мислите за делото срещу така наречените салафисти, което тече в Пазарджик? Наистина ли става дума за радикален ислям на родна почва, или за неразбиране на мюсюлманската религия от страна на органите за сигурност както някои вече обвиняват правителството?

Алекс Алексиев: Аз не следя всеки детайл на делото, така че не мога да говоря за това, което става в съдебната зала, но по всичко личи, че си имаме работа с убедени ислямисти, които проповядват една радикална доктрина, коренно противоположна на конституционния ред в една демократична държава.

Фокус: Вие ги наричате ислямисти, а те самите казват, че са салафити, каква е разликата?

Алекс Алексиев: Разлика няма. Радикалният ислям има много лица и наименования, но неговата същност е една и съща. Има уахабити, салафити, деобанди, Икхуан ал Муслимин (Мюсюлмански братя), джихадисти и различни местни разновидности като „Боко Харам“ в Нигерия и Талибан в Пакистан и Афганистан, но те всички вярват в една и съща екстремистка интерпретация на мюсюлманската религия – установяването на световно мюсюлманско господство, под формата на мюсюлманска империя (халифат) където шериатът е единственият закон, и където ще има пълно сливане на държава и религия (дин вадавла). Това може да ви звучи като утопия и то е, но проблемът е, че привържениците на тази доктрина отричат каквато и да е легитимност на други религии и са готови да употребят насилие за постигането на целите си. В това отношение радикалният ислям като политическа доктрина е по-близък до тоталитарните идеологии от ХХ век, отколкото до традиционния умерен ислям, практикуван през вековете. И той фактически не съществува преди средата на ХХ век, когато е формулиран от неговите идеологически основоположници, египтянина Саид Кутуб (Sayyid Qutb) и пакистанеца Абул а ла Маудуди (Абулала Мавдуди). 


Small Ad GF 1

Фокус: Уахабизмът не е ли доста по-стар?

Алекс Алексиев: Безспорно. Основателят на уахабизма, Абдул ибн Ваххаб, живее през ХVІІІ век, но неговото учение остава от местно значение като държавна религия на Саудитска Арабия, докато тя не забогатява от нефт и почва да изнася уахабизма по целия свят след `60-те години на миналия век. Само един пример за семантиката на радикалния ислям. Тарторите на групата под съд в Пазарджик се наричат салафи или салафити. Защо? Защото на мнoгo от тях в продължение на години са им промивани мозъците в уахабистки институции в Саудитска Арабия. А самите уахабити никога не се наричат уахабити, а казват, че са салафити. Това е и защото уахабитите вярват, че да наречеш нещо на човек, е идолопоклонство. Самият термин салафи идва от „al salaf al salih“, кoетo може да се преведе като „праведните прадеди“ или първите три поколения мюсюлмани след Мохамед, които ислямистката легенда превъзнася като единствените истински мюсюлмани, достойни за подражание. Историческите факти, за съжаление, говорят съвсем друго. Ислямът на първите три поколения след Мохамед се отличава с кървави междуособици и масово апостатство от новата религия. Три от първите четири халифи след Мохамед стават жертви на тях.

Фокус: Каква роля играе шериатът в радикалния ислям и защо той е от значение в това дело?

Алекс Алексиев: Шериатът играе абсолютно централна роля за ислямистите същевременно като закон Божи, който всеки мюсюлманин е длъжен да спазва стриктно, за да се спаси, и Конституция на ислямската държава. Саид Кутуб, дефинира теорията на така наречения „вътрешен враг“, според която – един мюсюлмански владетел, който не налага шериата като единствения закон в държавата, автоматически става апостат и трябва да се убие от правоверните. Тази теория, която е също позната като такфир (да обвиниш друг мюсюлманин в неверие) директно противоречи на Корана но се приема от ислямистите. В резултат на това огромното болшинство от жертвите на ислямистко насилие досега са други мюсюлмани. 

Фокус: Вие казахте, че ислямизма противоречи на конституционния ред в демокрацията. Какво точно в шериата е противоконституционно?

Алекс Алексиев:Почти всичко, което касае религия, общество и отношение между хората и т.н. Шериата се състои от две части. Първата се казва ibadat и касае най-вече ритуалната практика на религията, в която няма никакви проблеми. Това е частта на шериата, която почти всички мюсюлмани познават. 

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Втората се казва mua’malat. Тя касае всичко останало и мнoгo малко мюсюлмани я познават. Това, по принцип, е една доктрина, създадена от Мюсюлманското духовенство (улема) век и половина след Мохамед, с цел да легитимира Арабският религиозен империализъм по времето на династичните империи an Umayaditei Abasidite. 

Основното в шериата, кoетo привлича съвременните ислямисти е, че той отразява възможно най-екстремистката интерпретация на религията и насажда омраза към всички немюсюлмани. При това той често противоречи на Корана.

Например, шериата издига установяването на халифата в религиозно задължение за всички мюсюлмани, докато в Корана халифат или – мюсюлманска държава не се споменава въобще. Апостатството от исляма се наказва в шериата със смърт, докато Корана говори за сто тояги. Корана дефинира джихад като военен поход, но също и като мирен стремеж, докато шериат говори за джихад единствено като задължително за мюсюлманите военно насилие срещу неверниците. 

Общо взето – шериата е една обскурантистка, средновековна доктрина, която противоречи на основните норми на демокрацията и правата на човека, дефинирани от ООН, както и установени норми на съвременната цивилизация за отделяне на религията от държавата, равенство между половете, свобода на словото и т.н. Исторически факт е, че в историята на исляма шериата се смята за неадекватен като закон за правосъдие и почти никога не е практикуван, освен понякога като семеен закон. Например, в цялата история на Отоманската империя, основният закон, който напълно доминира шериата, е така нареченият „Канун Османли“ един предимно светски закон. 

Фокус: Какво ви кара да мислите, че подсъдимите в Пазарджик са наистина радикални ислямисти, които представляват заплаха за обществото?

Алекс Алексиев: Доста неща, но най-вече техните спонсори от Al Waqf al Islami. Това е една уахабистка организация, финансирана от саудитите в Айндховен, Холандия. Нейната джамия, Al Furqaan, е широко известна като център на пропаганда и финансиране на религиозен екстремизъм в цяла Европа. Самата Al Waqf al Islami и членове на нейното ръководство имат добре доказани връзки не само с ислямистки, но и с терористични кръгове. Но това е обширна тема за друг разговор.

3 октомври 2012

Източник

 

Целият съдебен процес срещу нас е един фарс, един измислен сценарий

Hairi Sherifov

Хайри Шерифов е един от 13-те ислямски духовници обвинени в проповядването на радикален ислям и членство в нерегистрираната у нас ислямска организация „Ал Уакф Ал Ислями“.

Г-н Шерифов, Вие сте един от обвиняемите на процеса в Пазарджик. Колко общо са обвиняемите и какви са обвиненията срещу Вас?

В този  съдебен процес са обвинени общо 13 души, от които 7 имами, 2-ма мюфтии (на Смолян и Пазарджик) и 4-ма религиозни служители, от които и една жена.

Всички са обвинени в проповядване на радикален ислям и членство в ислямска организация „Ал Уакф Ал Ислями“, а 3-ма от всичките обвиняеми са обвинени и в насаждане на религиозна омраза. Обвинителният акт се състой от 123 страници.

Бихте ли казали като предистория как се стигна до този съдебен процес?

На 6 октомври 2010 година при акция на Службите за сигурност е иззета голямо количество ислямска литература, компютри, дискове, дискети и други от определени религиозни служители. Целта е да се скалъпи един процес, които да доведе до обвинение в проповядване на антидемократична идеология, насаждане на религиозна омраза. Лично от дома ми беше иззета около 7-8 чувала ислямска литература, моят личен компютър, дискове и други.

Защо точно тези 13 души са обвинени в проповядване на радикален ислям, насаждане на религиозна омраза и членство в ислямската организация  „Ал Уакф Ал Ислями“ ?

Моето лично обяснение е, че точно тези 13 души, включително и аз, сме обвинени , защото работим, имаме последователи, имаме влияние сред хората и определени кръгове искат да ни игнорират от обществото или да ни държат „изкъсо“ в поведението и действията, които са обществено достояние.

Аз като гражданин и имам в Република България имам конституционното право да приканвам към изучаване на религия, тъй като считам, че тя учи хората на добруване, възпитава ги на милосърдие, взаимно почитане и уважение.

Какво стана на последното заседание на съда в Пазарджик, проведено на 29.05.2013 година ?

На това заседание беше прочетена експертизата на вещото лице Александър Шунин.

В нея изключително неточно и тенденциозно са преведени текстове на иззети материали от компютъра на един от свидетелите по делото. Шунин не е теолог и той не познава същността на религията и неговата експертиза е направена по-скоро като буквален превод на определени текстове, на определени абзаци, при това подбрани тенденциозно, които са извадени от контекста.

Александър Шунин не само, че не е теолог, но бих казал, че той не познава добре и арабския език.Най – важното, което искам да кажа е, че този човек не познава религиозната терминология, той превежда отделни абзаци едно към едно, без да се съобразява със смисъла на целия текст.

Бихте ли се обосновали с конкретни примери?

Ще посоча такива примери, които имат и абсурдно, и смешно тълкувание.

Думата „мектебе“ на арабски език означава бюро и Александър Шунин веднага свързва тази дума с това, че ислямската организация има бюра (клонове) в Европа.

В този конкретен казус думата  “мектебе“ беше използвана в смисъл, че всеки един човек следва да има своя библиотека, т.е в този смисъл думата е употребена като библиотека.

Друг шокиращ превод е на думата „беянат“, което означава лична информация или данни. Тази дума обаче е преведена от експерта като отчет или доклад и оттук се тълкува едва ли не, че аз съм давал някъде отчет или доклад на някаква организация.

Това е поредната абсурдност.

Изключително важно е това, че е сгрешен превода на същинската дума „муессесе“, което означава фондация, а тази дума е преведена от него като организация.

И тук е голямото разминаване, фондацията няма членове, а организацията има членове. Те искат да докажат, че тази дума означава организация и едва ли не, ние сме членували в тази организация.

Ако съдът приеме, че правилният превод на думата „муессесе“ е фондация, което между впрочем е и преводът на арабистите Евстатиев и Дюлгеров, тогава обвиненията автоматично ще отпаднат.

Председателят на Българския Хелзинкски комитет Красимир Кънев заяви, че всичко написано в обвинителния акт не противоречи на Европейската конвенция за защита на правата на човека и не е наказуемо.

Кои хора свидетелстват срещу Вас и останалите подсъдими?

Един от основните свидетели е сирийски гражданин, който живее в България и неговото име е Муаффак Ал Асад. Този човек е свидетелствал срещу нас в досъдебното производство, но всички свидетелски показания, които беше дал, ги отрече на последните заседания на съда в Пазарджик. Той самият заяви, че показанията дадени от него са направени под натиск и шантаж.

Защо точно този сирийски гражданин е основен свидетел срещу Вас и останалите подсъдими?

Моето обяснение е в това, че почти всички обвиняеми, включително и аз, сме обвинени, че сме били членове на ислямската фондация „Ал Уакф Ал Ислями“. Такава фондация наистина е била регистрирана в България в периода от 2001 до 2004 година и Муаффак Ал Асад е бил директор на тази фондация за България. Това е причината той пряко да е свързан с този процес. Фондацията е регистрирана съвсем законно в България и това е благотворителна фондация, чиято дейност може да бъде видяна в интернет и в управителният съвет има хора от кралското семейство на Саудитска Арабия, известни учени и други. Но забележете, нас ни обвиняват, че сме членове на „Ал Уакф Ал Ислями“, което няма как да е вярно, защото това не е организация, която има членове, а е фондация с благотворителна цел.

Има ли и други свидетели срещу Вас и останалите подсъдими?

Има около 30 свидетели, включително и анонимни свидетели. Има даже свидетел назован като 002, който заявява, че в джамията в Рудозем са се организирали курсове по карате, които целят сплашване на хората. Това е поредната абсурдност, защото тук никога не са организирани подобни курсове.

Трябва да кажа, че много от свидетелите срещу нас бяха използвани заради тяхната неграмотност. Една голяма част са роми от Пазарджик и ще ви посоча един любопитен случай. Запитаха един от свидетелите, дали е прочел показанията си от досъдебното производство. Той заяви, че ги е прочел, но впоследствие се оказа, че свидетелят не може да чете. Всъщност всички събрани доказателства срещу нас са били подписани от тези свидетели без да прочетат и осмислят написаното.Мога категорично да кажа, че е имало изключително голяма манипулация и натиск срещу свидетелите в досъдебното производство. На практика всички свидетели се отрекоха от показанията си в съдебната зала и потвърдиха, че са били манипулирани.

За мен лично са много обидни показанията дадени от анонимен свидетел, който в досъдебното производство и в обвинителния акт е споменал, че съм създал детски футболен клуб с цел да разпространявам радикален ислям.Този свидетел в процеса на съдебните заседания се отрече от това показание и заяви, че няма данни за разпространяване на религиозни идеи сред децата от футболния клуб. Съвсем категорично искам да кажа, че аз помагам на този клуб не само като председател, но и като човек, който милее за израстването и възпитанието на децата.

9.Как ще завърши това дело според Вас и кога може да приключи окончателно?

За мен лично, това дело е един фарс, това е един сценарий, който цели да отклони общественото внимание от истинските, съществените проблеми на обществото. Този процес срещу нас има за цел да ни опетни и изолира от обществото, защото имаме активна законна религиозна дейност.

Това е един изкуствено създаден съдебен процес и аз съм сигурен, че в крайна сметка съдът ще произнесе справедлива присъда, която доказва нашата невинност.

Надявам се, че делото ще приключи най-късно до края на тази година.

4 юни 2013

Източник

Хайри Шерифов е един от 13-те ислямски духовници обвинени в проповядването на радикален ислям и членство в нерегистрираната у нас ислямска организация „Ал Уакф Ал Ислями“. Той е имам в джамията в град Рудозем. Завършил е средно ислямско училище в Момчилград пред 1996 година. След това работи 2 години като имам в кв. „Възраждане”, гр. Рудозем. През 1999 година се явява на изпит в Главното мюфтийство – град София, което му дава право да бъде приет за студент по теология в Саудитска Арабия. От 1999 до 2007 година е студент по теология в град Медина, Саудитска Арабия. Завършва бакълаварска степен по теология. Отлично владее арабски език.

Pin It

Прочетете още...