Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

Хипотези и извадка

2013 04 gay prideGay PrideЕдин спонтанно възникнал спор между студенти на тема трябва ли да има „гей парад” в София, доведе до идеята за провеждане на изследване, което да провери нагласите на студентите към хомосексуалността.

Изследването се проведе от първокурсници, слушащи лекции по „Увод в социологията” в НБУ и от студенти трети курс в катедрата по библиотекознание към  Софийския университет.

Използвахме двустепенна гнездова извадка като на първата степен се избираше специалност, а на втората курс и в курса се анкетираха всички присъстващи на дадена лекция.

Поредица
„Мястото на гей-тематиката в съвременните общества“

„Бисексуалните видове“ – Емили Дрискол

„Как е, когато се сваляш с някого от същия пол?“ – Криста Бъртън

„Божественост и анално лепило“ – Диаманда Галас

„И отново за думите, дупките и някои неща, които остават след тях...“ – Златко Енев

„Медийната видимост на хомосексуалността като парадокс“ – Николай Атанасов

„Да заминават за Конго!“ – Хилке Гердес

Последният мит: заклеймяването на хомосексуалността в Библията“ – Николай Атанасов

„Да бъдеш хомо в Истанбул“ – Мехмет Мурат Сомер

„Политиката и горделивата нетолерантност“ – Станимир Панайотов

„Новаторска терапия за лечение на хомосексуалност“ – Десислава Петрова

„Комунизъм и хомосексуализъм в България (1944–1989 г.)“ – Михаил Груев

„Рисковано предложение“ – Маргарет Талбот

„Когато „Ню Йорк Таймс" излезе от килера...“ – Чарлз Кайзер

„Отношението на студентите към хомосексуалността“ – Иван Евтимов

„Как хомосексуалността е станала нещо нормално“ – Дейвид Розен

„Идея“ или „ефект“? – Самолет 005

„Три мнения за хомосексуалността“ – Николай Гочев, Мария Иванова Фьон, Александър Мануилов

„Еволюционната мистерия на хомосексуалността“ – Дейвид П. Бараш

Нито ти, нито аз. И двете“ – Мишел Тий

„Защо ,да си роден гей’ е опасна идея“ – Шеймъс Кан

„Защо авторитарните водачи се страхуват от LGBT-правата?“ – Маша Гисън

„Сексуалните промени в Турция“ – Кая Гендж

Подклаждането на открито анти-хомосексуални настроения в Полша – Роберт Биедрон

Глобалната реакция срещу гей-правата – Омар Енкарнасион

„Двама бащи и бебето, което никога не са очаквали“ – Дениз Грейди

Престъпление ли е да си гей? – Айше Рубева

Бяха анкетирани 579 студенти от двата университета като съзнателно не отбелязвахме в картите университета, специалността и курса, тъй като преценихме, че поради сравнително малкия брой анкетирани, един сравнителен анализ по тези признаци би бил некоректен и може да предизвика тенденциозни коментари.

Това, от което се интересуваме е отношението на студентите изобщо към хомосексуалността, както и връзката между авторитарните и либерални нагласи и нагласите към хомосексуализма.. В хипотезата на изследването определихме най-важните проблеми, с които се свързва отношението към хомосексуалните, а именно проблемът с законодателството и по-конкретно брачното законодателство и проблемът с техните граждански права – да имат същите свободи като останалите граждани и правото на хомосексуалните да упражняват всички професии.


Small Ad GF 1

Преценихме, че нагласите към хомосексуалните ще се проявят най-ясно във връзка със следните теми: кои отношения се намират за по-приемливи – гей или лесбийските, доколко приемливи и неприемливи се оценяват хомосексуалните отношения,  как се оценява гей и лесбийската култура, как се характеризира гей парада, как се гледа на приятелството със хомосексуални и как биха реагирали студентите ако тяхното дете има хомосексуална ориентация.

Тръгнахме и от резултатите, получени при изследването на Адорно (1) за авторитарната личност. Това изследване показва съществуването на силна корелация между авторитарните нагласи и неприемането на хомосексуализма. Ето защо предвидихме  въпроси, проверяващи авторитарните нагласи към различни групи от обществото ни.

Как се определя хомосексуалността

В хипотезата допуснахме, че отношението към хомосексуалните е  силно повлияно от предварителните убеждения за причините и природата на хомосексуалността. От литературата на тема хомосексуалност, подбрахме осем най-често срещани изказвания за хомосексуалните и помолихме анкетираните да определят кое съждение е най-близко до тяхното мнение. Получихме следните резултати:

     

1

Хомосексуалността е вродено физическо и емоционално привличане към представители на собствения пол.

36,6

2

Хомосексуалността е резултат на съзнателен избор.

22,1

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

3

Хомосексуалността е психическо заболяване

9,3

4

Хомосексуалността е мода

7,4

5

Хомосексуалността е резултат от родителско нехайство и неправилно отношение с децата. Момчетата стават хомосекуалисти, когато майката е властна и обсебваща спрямо сина си, а бащата е отдалечен и враждебен образ.

5,7

6

Хомосексуалността се развива като резултат на психическа травма, причинена от насилие в детството

5,4

7

Хомосексуалността е начин природата да изолира хората с дефектно ДНК и те да нямат деца;

2,2 

8

Хомосексуалните мъже са педофили.

0,7

9

Не мога да преценя.

2,6

   

92,0

 

Най-голям процент са избрали мнението „Хомосексуалността е вродено физическо и емоционално привличане към представители на собствения пол»  - 36,6 %. Следващото най-често избирано мнение е «Хомосексуалността е резултат на съзнателен избор» - 22,1 %. Останалите са избрани от значително по-малък процент като мнението, че «Хомосексуалните мъже са педофили» е избрано само от 0,7%. Поради тази причина изключихме това мнение от по-нататъшен анализ.

Връзката между избраното мнение и останалите отговори се разглеждат в подробния анализ на резултатите. Тук ще се ограничим с основните изводи.

Резултати

По въпроса кои отношения се по-приемливи, мненията са разделени почти по равно.

Намират за приемливи хомосексуалните отношения 27,8% и ги осъждат 32,6%. Същевременно много по-приемливи се оценяват лесбийските отношения, отколкото гей отношенията

Кои отношения ви се струват по-приемливи?

 

Брой

Процент

Намирам и двете за еднакво неприемливи.

189

32,6

Намирам и двете за еднакво приемливи.

161

27,8

Лесбийските отношения са по-приемливи.

152

26,3

Гей отношенията са по-приемливи.

16

2,8

Нямам мнение.

61

10,5

Общо

579

100,0


Кои отношения ви се струват по-приемливи?

image002

Оказва се, че малко над половината от изследваните са запознати с гей и лесбийската култура.

Запознати ли сте с гей и лесбийската култура

Гледал съм филми;

37,7

Чел съм литература;

21,1

Слушал съм музика;

8,6

Посещавал съм изложби.

4,5


Запознати ли сте с гей и лесбийската култура?

 

Брой

Процент

Да

308

53,2

Не съм запознат.

271

46,8

Общо

579

100,0


Запознати ли сте с гей и лесбийската култура?

image004

Познаването или не на гей и лесбийската културата не оказва голямо влияние върху оценката. Повечето от студентите я приемат, докато 27,8% я отхвърлят като антикултура.

Общо

 

Брой

Процент

Като част от културата на обществото.

245

42,3

Като антикултура.

161

27,8

Не мога да преценя..

173

29,9

Общо

579

100,0


Как оценявате тази култура?

image006

Когато става въпрос законът да дава право на хомосексуалните да сключват  брак и да отглеждат деца само 23,7% одобряват тази възможност. Още 28,5% приемат хомосексуалните да сключват брак, но не и да отглеждат деца и 26,8 са против законовото уреждане на хомосексуалния брак.

Според Вас:

 

Брой

Процент

Законът трябва да гарантира правото на гей и лесбийките да се женят и да имат деца.

137

23,7

Законът трябва да гарантира правото на гей и лесбийките да се женят, но да нямат деца

165

28,5

Законът трябва да забранява на гей и лесбийките да сключват брак.

155

26,8

Не мога да преценя.

122

21,1

Общо

579

100,0


Степента на приемане или отхвърляне на хомосексуалните проличава най-силно при готовността на студентите да разрешават или забраняват някои професии за тези хора.

Близо 62% от студентите са склонни да забранят някоя професия като най-големи подозрения към хомосексуалните се изпитват, когато става въпрос за  професии, свързани с възпитанието и отглеждането на децата.

Бихте ли забранили някоя професия за гейовете и лесбийките?

 

Брой

Процент

Бих забранил някоя професия.

358

61,8

не бих забранил нито една професия.

221

38,2

Общо

579

100,0


Бихте ли забранили някоя професия за гейовете и лесбийките?

image008

Бих забранил да стават възпитатели в детските домове;

Бих забранил:

   

да стават възпитатели в детските домове

37,1

да стават учители

28,8

да служат в армията

19,9

да стават политици

16,1

да стават лекари

0,9

всички професии

0,9

да стават полицаи

0,5

да стават хигиенисти

0,2

   


Връзката между авторитарните нагласи и отношението към хомосексуалните проличава в склонността на студентите да изолират определени групи от населението в лагери. Преди всичко, прави впечатление високият процент на студентите с авторитарни нагласи.

Бихте ли изолирали някои групи от населението в лагери?

 

Брой

Процент

Ще изолирам някоя група.

385

66,5

Нито една група не трябва да бъде изолирана в лагер;

194

33,5

Общо

579

100,0


Бихте ли изолирали някои групи от населението в лагери?

image010

Антисемитските настроения не са много разпространени, но все пак ги има. Сравнително нисък е процентът на  студентите, настроени враждебно към българските турци. Най-голям процент от студентите са настроени отрицателно към ромската общност. Данните отразяват реалното напрежение, което съществува между българи и роми.  Веднага след ромите, най-голям е процентът на отрицателно настроените към хомосексуалните.

Кои групи от населението бихте изолирали в лагери?

   

Ромите

33,2

Хомосексуалните

13,5

Турците

9,3

Евреите

5,9

Екстремистите и радикалите

0,9

Хомофобите

0,2

Наркоманите

0,2

Психопатите

0,2

Неотговорили

1,5

Общо

100,0


По въпроса за гей и лесбийските паради студентите се разделят на три почти равни групи като все пак малко по-голяма е групата на студентите, приемащи тази изява като израз на демократичността на обществото ни.

Според Вас гей и лесбийските манифестации са показател:

 

Брой

Процент

За демократичността на едно общество;

224

38,7

За деградацията на едно общество;

174

30,1

Нямам мнение.

181

31,3

Общо

579

100,0


Според Вас гей и лесбийските манифестации са показател

image012

Когато студентите изразяват своето отношение към хомосексуалните абстрактно, без да имат предвид конкретни случаи, те са по-крайни и по-отрицателно настроени. Когато, обаче се изправят пред конкретни житейски ситуации, те показват много по-различни нагласи. На въпроса дали биха станали приятели с хомосексуален общо 76,2% отговарят положително.

Бихте ли станали приятел с някой, чиято сексуална ориентация е различна от вашата?

 

Брой

Процент

Имам такъв приятел (ка)

184

31,8

Нямам, но сексуалната ориентация не би ми попречила да стана приятел (ка).

257

44,4

Каквито и качества да има, не бих го(я) приел за приятел(ка).

138

23,8

Общо

579

100,0


Бихте ли станали приятел с някой, чиято сексуална ориентация е различна от вашата?

Имам или бих имал такъв приятел (ка)

76,2

Не бих го(я) приел за приятел(ка)

23,8

Общо

100,0


Бихте ли станали приятел с някой, чиято сексуална ориентация е различна от вашата?

image014

И при другата житейска ситуация, която най-съдбовно изправя човекът пред избор, отново 70,1 % ще приемат детето си и ще продължат да го обичат, колкото и да е трудно за 44,9 % от тях и само 10% ще се откажат от него.

Как бихте се почувствали, ако детето ви е хомосексуално?

 

Брой

Процент

Ще продължа да го обичам и да съм с него, това няма значение

146

25,2

Ще ми е много трудно, но все пак ще го приема

260

44,9

Ще се откажа от него.

58

10,0

Не мога да преценя

115

19,9

Общо

579

100,0


Как бихте се почувствали, ако детето ви е хомосексуално?

Общо ще го приемат

70,1

Ще се откажат от него.

10,0

Не мога да преценя

19,9

Общо

100,0


Как бихте се почувствали, ако детето ви е хомосексуално?

image016

Когато проследим всички отговори, се вижда, че с отрицателни нагласи към хомосексуалните са около една четвърт от студентите. Същевременно малко повече от половината (55,7%) са давали положителни отговори. Студентите с отрицателни нагласи са по-последователни в мненията си. И в нашето изследване, както и в изследването на Адорно,  авторитарните личности следват определен модел, при който отрицателното отношение към хомосексуалните е свързано с отрицателно отношение към малцинствата.

Нашето изследване фиксира наличието на силна корелация между отговорите на студентите. Тези, които биха изпратили в лагери евреите и турците, изпращат в лагери и хомосексуалните.

Изключение прави сравнението между, студентите които изпращат ромите в лагери и тези, които изпращат в лагери хомосексуалните. Тук няма корелация, тъй като много от студентите, които не биха изпратили в лагер хомосексуалните, биха изпратили в лагери ромите. Тоест, студенти с демократични нагласи към хомосексуалните и другите малцинства, са силно отрицателно настроени към ромите.

Ако авторитарно ориентираните личности са ясни, то при другите студенти, които имат по-либерални нагласи, се забелязва непоследователност в отговорите. В едни случаи те приемат за нормално хомосексуалните да имат равни права с останалите граждани, а  в други са склонни да ги ограничават. При тях липсва съгласуваност между нагласите.

Прави впечатление и големият брой на избралите „нямам мнение” при някои от въпросите. Тези студенти или не са си изградили позиция по въпроса или не желаят да я споделят.

Отрицателни отговори

   

Процент

1

Ще забраня да стават възпитатели в детските домове

37,1

2

Намирам хомосексуалните отношения за  неприемливи..

32,6

3

Гей и лесбийските манифестации са показател за деградацията на едно общество;

31,3

4

Ще забраня да да стават учители

28,8

5

Гей и лесбийската култура е антикултура.

27,8

6

Законът трябва да забранява на гей и лесбийките да сключват брак.

26,8

7

Не трябва да имат свои клубове.

24,2

8

Каквито и качества да има, не бих го(я) приел за приятел

23,8

9

Ще изолирам хомосексуалните в лагери.

13,5

10

Ще се откажа от детето си.

10,0

 

Средно аритметично

25,6

 

Стандартно отклонение

7,9


Положителни отговори

   

Процент

1

Няма да изолирам в лагери хомосексуалните.

86,5

2

Имам или бих имал такъв приятел(ка).

76,2

3

Могат да да стават учители.

71,2

4

Ще го приема като мое дете и ще го обичам.

70,1

5

Могат да стават възпитатели в детските домове.

62,9

6

Трябва да имат свои клубове.

57,5

7

Гей и лесбийската култура е част от културата на обществото;

42,3

8

Гей и лесбийските манифестации са показател за демократизацията на едно общество;

38,7

9

Намирам хомосексуалните отношения за  приемливи.

27,8

10

Законът трябва да гарантира правото на гей и лесбийките да се женят и да имат деца.

23,7

 

Средно аритметично

55,7

 

Стандартно отклонение

20,35


Еднакъв процент мъже и жени оценяват хомосексуалните отношения като неприемливи за тях. Различията започват, когато трябва да се определи положението на хомосексуалните в обществото и да се гарантират правата им на граждани. По тези въпроси жените са по-либерално настроени, а мъжете са по-авторитарни.

Различия по пол

Отрицателни отговори

   

мъже

жени

1

Ще забраня да стават възпитатели в детските домове

44,4

32,2

2

Гей и лесбийските манифестации са показател за деградацията на едно общество;

42,7

21,2

3

Гей и лесбийската култура е антикултура.

37,7

20,9

4

Законът трябва да забранява на гей и лесбийките да сключват брак.

36,8

19,8

5

Каквито и качества да има, не бих го(я) приел за приятел (ка).

35,1

15,9

6

Ще забраня да да стават учители.

33,9

25,4

7

Намирам хомосексуалните отношения за  неприемливи..

32,6

32,7

8

Не трябва да имат свои клубове.

29,3

20,6

9

Ще изолирам хомосексуалните в лагери.

17,2

10,9

10

Ще се откажа от него.

14,6

6,8

 

Средно аритметично

32,43

20,64

 

Стандартно отклонение

9,29

7,82


По-голямата авторитарност на мъжете проличава особено силно при въпросите за професиите и за изолацията на някои групи в лагери.

Кои професии бихте забранили за гейове и лесбийки?

 

Мъже

Жени

Неотгово­рил

Общо

Бих забранил някоя професия.

49,2

176

73,6

50,8

182

53,7

 

100,0

358

61,8

Не бих забранил нито една професия;

28,5

63

26,4

71,0

157

46,3

0,5

1

100,0

100,0

221

38,2

Общо

41,3

239

100,0

58,5

339

100,0

0,2

1

100,0

100,0

579

100,0


Кои професии бихте забранили за гейове и лесбийки?

image018

Кои групи от населението бихте изолирали в лагери?

 

мъж

жена

Неотгово­рил

Общо

Бих изолирал някоя група

44,2

170

71,1

55,8

215

63,4

 

100,

385

66,5

Нито една група не трябва да бъде изолирана в лагер;

35,6

69

28,9

63,9

124

36,6

0,5

1

100,

100,

194

33,5

Общо

41,3

239

100,0

58,5

339

100,0

0,2

1

100,0

100,0

579

100,0


Кои групи от населението бихте изолирали в лагери?

image020

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В общността на студентите, отношението към хомосексуалността не е еднозначно. Въпреки че преобладават либералните оценки, значими са и авторитарните нагласи. При това авторитарното мислене не е изолирано само по отношение на хомосексуалните, а както са показали и други изследвания, е част от един общ авторитарен модел за оценка на обществената реалност.

Процентът на студентите с авторитарни нагласи е твърде висок и е обезпокоително, че такива нагласи съществуват при най-образованата група от населението ни.

Най-тревожен е високият процент на отрицателни нагласи спрямо ромското население. При определени кризисни социални ситуации, те могат да провокират етнически конфликт.

Това, което е положително, е че отрицателното мнение за хомосексуалните и за техните права в обществото,  се изразява на едно общо, абстрактно ниво. Когато стане въпрос за поведение в реалния живот, авторитарните нагласи отстъпват мястото на едни по-нормални отношения. Тоест, наличието на отрицателни стереотипи към хомосексуалните, в повечето случаи не прераства в дискриминация на тази група.

1. През 1950 г. Адорно твърди, че предразсъдъците се дължат на личностен тип.

Изследователският екип под ръководството на Адорно разработва въпросник, наречен Ф-скала. Адорно твърди, че дълбоко в структурата на личността има черти, предразполагащи някои индивиди да бъдат чувствителни към тоталитарните и антидемократични идеи и са склонни на предразсъдъци.

Екипът  провежда кейс стъди, психометрични тестове и клинични интервюта.

Според изследването авторитарната личност проявява тенденция да бъде:

Враждебно настроена към хората с по-нисък статус от нейната, но покорна към хората с по-висок статус;

Изключително твърда в своите вярвания и мнения;

Конвенционална, придържаща се към традиционните ценности.

Авторитарният  тип категоризира хората на „ние” и „те” и намира своята група за най-висша.

Изследването показва, че индивиди с много стриктно възпитание от критични и сурови родители, са по-склонни да развият авторитарна персоналност. Индивидът не е в състояние да изрази неприязън към двоите родители. Индивидът по-късно изразява натрупаните агресивни импулси и омраза спрямо по-безопасни и слаби субекти като етническите групи.

Авторитарните черти, така както са идентифицирани чрез Ф-скалата, предразполагат някои индивиди към фашистки характеристики като:

– етноцентризъм

– обсебени са от ранга и статуса;

– подчиняват се на авторитетите;

– фиксирани са във властта и са склонни към жестокост.

– намират хомосексуалните за по-лоши от криминалните.

Наличието на авторитарен тип обяснява защо някои хора не променят предразсъдъците си.

Има и някои слабости в тезата на Адорно

Твърдият стил на възпитание не винаги произвежда хора с предразсъдъци;

Някои хора с предразсъдъци не се вписват в авторитарния тип.

Не може да обясни защо цели социални групи са с предразсъдъци. Би трябвало да допуснем, че всички членове на групата са с авторитарна персоналност, което е твърде съмнително. Културните и социални норми дават по-добро обяснение на предразсъдъците, когато разглеждаме социалните групи. Ниското образование също е  обяснение за високите стойности по Ф скалата.

Роден през 1942 във Варна.

Помощник-капитан (1967-1971) във флота.

Научен сътрудник в НИИ по телевизия и радио (1971-1975); учител в СПТУ по строителство (1977-1978); специалист в Института по изкуствознание към БАН (1978-1980); главен асистент в катедра „Културна политика“ към Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" (1991-1992); доктор през 1993 г.; доцент в катедра „Библиотечно информационни науки (1993).Автор на множество статии и карикатури в периодичния печат.

Автор на книгите „Един залив и един връх“, София, 1999 г., „Спомени за прехода“, София, 2005 г. и „Sociologia del mare“, 2010 г.

Член на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. Член на ръководството на Федерацията на клубовете за демокрация. Доцент в НБУ.


Pin It

Прочетете още...