Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

 

01

 

Въвеждащ образователен ресурс, който обхваща теми и най-добри практики за това как да се подкрепят трансджендърните и небинарните млади хора.

Трансджендърна тематика

Ръководство за това как да бъдем съюзници на трансджендърните и небинарните младежи

Пълен обзор на спора около трансджендър коментарите на Джей Кей Роулинг

Джей Кей Роулинг пише за причините, поради които се изказва по въпросите на пола и джендъра

Даниел Радклиф отговаря на туитовете на Джей Кей Роулинг относно джендърната идентичност

За „случая“ Джей Кей Роулинг, или измамността на човешкия опит

Кастинг дилемата на Холивуд: Трябва ли хетеросексуални актьори да играят ЛГБТК герои?

Куиър речник

Британският закон за признаване на джендъра е противоречив

Ми Джей Родригес е първата трансджендър-жена, номинирана за наградата „Еми“ за водеща женска роля

Трансджендърното детство не е „скорошна тенденция“

В САЩ се оформя законодателна борба около правата и грижите за трансджендърните тийнейджъри

Моето транс-пътешествие: История в 6 паспорта

Битката за джендър терапията

За единствената транссексуална музикантка в Гана „всеки ден е опасен“

Първата стъпка към това да станете съюзник на трансджендърните и небинарните хора е да научите повече; благодарим ви, че направихте тази стъпка заедно с нас!

За трансджендърните и небинарните хора може да е трудно да носят бремето на необходимостта да информират другите за своя житейски опит. Ето защо публикуваме това ръководство: целта е да ви помогнем да започнете обучението си по основите на джендърната идентичност и изразяване. Ще можете по-добре да подкрепяте транс- и небинарните хора в живота си и да помогнете за създаването на един по-безопасен, по-мил и по-приемащ свят.

 

02

 

Нашето ръководство „Да бъдеш съюзник на трансджендърните и небинарните младежи“ е въвеждащ образователен ресурс, който обхваща широк спектър от теми и най-добри практики за това как да подкрепяме трансджендърните и небинарните хора.

Ръководството включва:

– Разликата между пол и джендър

– Основи на джендъра – идентичност, изразяване и възприемане


Small Ad GF 1

– Форми на обръщение, които показват уважение (имена, местоимения, учтиви форми)

– Полезни съвети за повишаване на разбирането

– Често срещани грешки и какво да направите, ако сте допуснали такава

Ученето е непрекъснат опит, така че е нормално да признаете, че може да не знаете някои неща, дори след като сте прочели това ръководство. Част от това да бъдете добър съюзник е да продължавате да се образовате и ние сме щастливи да участваме в това пътуване заедно с вас.

Пол и джендър: В какво се състои разликата?

Много хора бъркат пола и джендъра или използват двете понятия като взаимно заменими. Мнозина погрешно приемат, че полът определя джендъра, докато в действителност джендърната идентичност е жив, развиващ се опит, който може да се променя с течение на времето.

За трансджендърните и небинарните хора може да е трудно постоянно да се образоват или да бъдат подлагани на любопитството на другите, затова един от най-добрите начини да бъдете съюзник е да се образовате за основите на джендърната идентичност и изразяване, за да можете по-добре да подкрепяте другите.

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Джендърна идентичност

Пол

Полът е класификацията на даден човек като мъж, жена или интерсексуален/на/ни. Когато се родим, лекарите обикновено решават дали в акта за раждането ни ще бъде вписан женски или мъжки пол. Това определяне на пола при раждането обикновено се основава единствено на гениталиите на човека, но половите характеристики включват също хромозоми, гонади [полови жлези – яйчници или семенници], както и полови хормони. Полът, който е определен при раждането ни, може да съответства или да не съответства на нашия джендър.

Много хора погрешно твърдят, че можете да се родите само като мъж или жена, но съществуват и интерсексуални хора. Интерсексуалните бебета се раждат с някоя от различните вариации на половите характеристики, включително хромозоми, гонади, полови хормони или гениталии, които не могат да бъдат класифицирани като типично мъжки или женски.

Половите характеристики са лична информация и не е необходимо да знаете пола, определен при раждането на личността, за да уважавате джендърната ѝ идентичност. Когато някой сподели с вас своята джендърна идентичност, не е уместно да правите свободни допускания или да се опитвате да изведете пола, определен по рождение на това лице. По-скоро вярвайте на другите, когато споделят своята джендърна идентичност с вас, и ги подкрепяйте.

Джендър

Джендърът описва вътрешното разбиране и преживяване на собствената ни джендърна идентичност. Преживяването на всеки човек по отношение на неговата джендърна идентичност е уникално и лично, и не може да бъде разпознато просто като се погледне даден човек. Често срещаните джендъри включват:

Цисджендър: хора, чиято джендърна идентичност съответства на пола, който е бил определен при раждането им.

Трансджендър: хора, чиято джендърна идентичност се различава от пола, който е бил определен при раждането им. Много трансджендърни хора преминават към другия джендър [transition], за да приведат изразяването на джендъра си в съответствие с джендърната си идентичност, но не е необходимо да го правят, за да бъдат трансджендърни.

Небинарни: хора, които преживяват своята джендърна идентичност и/или джендърно изражение извън бинарното определение мъж-жена. Могат да се използват и много други думи за идентичности извън традиционните категории мъж и жена, като например джендър-флуидни, джендър-куиър, поли-джендър, би-джнедър, полу-джендър или а-джендър. Тези идентичности, макар и сходни, не са непременно взаимозаменяеми или синонимни.

Two-Spirit [с два духа]: термин, създаден от Първите нации/коренните американци/коренното население [на САЩ], чиято сексуална ориентация и/или пол/секс съществуват по начини, които оспорват колониалните конструкции на двоичния пол. Този термин не бива да се присвоява за описание на хора, които не са членове на Първите нации/коренните американци/коренното население.

Изразяване на пола

Изразяването на джендъра може да бъде забавен, творчески и утвърждаващ начин да изразите себе си. Можете да бъдете съюзник на трансджендърните и небинарните хора в живота си, като се въздържате да правите предположения относно техния джендър. Бъдете наясно с очакванията, които отправяте към другите въз основа на техния джендър, и се стремете да ги подкрепяте и да утвърждавате техните преживявания.

Изразяване

Изразяването на джендъра описва начина, по който го представяме или изразяваме, което може да включва физическия вид, облеклото, прическите и поведението ни. Имаме контрол върху някои елементи на джендърното си изразяване, като например поведението, модификацията или украсата на тялото.

Възприемане

Възприеманият от нас джендър се основава на оценката на телата ни от други хора, която за разлика от изразяването на джендъра ни, не можем да контролираме. Не можем да видим визуално пола на някого, когато го гледаме, но хората възприемат джендъра въз основа на различни визуални и социални сигнали, включително, но не само, изразяването на джендъра на дадено лице, вторичните полови белези и социалната роля, която те играят, спрямо очаквания джендър на тази роля.

 

03

 

Имена и местоимения

Зачитането на езика, който младежите използват, за да се самоопределят по джендър, е не само форма на учтивост, то може и да спаси нечий живот. В неотдавнашно проучване на трансджендърни младежи използването на избрани имена у дома, в училище, на работа и с приятели намалява депресивните симптоми, самоубийствените идеи и самоубийственото поведение[1].

Форми на обръщение, които показват уважение

Имена

Някои имена могат да изглеждат джендърно-определящи и по тази причина някои трансджендърни и небинарни хора избират ново име или вариация на старото си име, което съответства на техния джендър. Процесът на законна промяна на името може да бъде скъп и сложен и може да не е възможен веднага за всички трансджендърни и небинарни хора. Независимо дали името на дадено лице е било законно променено или не, можете да окажете подкрепа на трансджендърните и небинарните хора в живота си, като зачитате името, с което те искат да бъдат наричани.

Местоимения

Имената и местоименията са обичаен начин за съобщаване на пола. Зачитането на името и местоименията на дадено лице показва уважение и признаване на техния пол и идентичност. Ето някои примери за местоимения, които хората използват, в следния ред: именителен, обективен, притежателен определител, притежателно местоимение и възвратно:

– Тя, нея, на нея (неи), нейно

– Той, него, на него (нему), негов

– Те, тях, на тях (тям)

(Следват експерименталните местоимения, предложени за използване в английския език за обозначаване на небинарните идентичности, които все още нямат съответствия в българския език)

– Ze/zie, hir, hir, hirs и hirself

– Xe, xem, xyr, xyrs и xemself

– Ve, ver, vis, vis и verself

Не можем да предполагаме автоматично нечии местоимения по същия начин, по който не можем да предполагаме автоматично нечие име. Винаги е най-добре да потвърдим с даден човек какво е неговото име и местоимения. Можем да направим това, като попитаме или като представим собствените си местоимения, когато се запознаем с даден човек, което му/ѝ/им дава възможност да сподели/споделят своите.

Учтиви обръщения (титли)

Учтивото обръщение е „уважителна титла или форма на обръщение“. Обръщението „г‑н“, съкратено от „господин“, понякога се използва за мъже, независимо от семейното положение или възрастта. Понякога дама/госпожа [Ms] се използва за жени, независимо от семейното положение или възрастта, и може да се използва от жени, които не искат да се асоциират с госпожица (млада, неомъжена жена) [Miss] или госпожа (омъжена жена) [Mrs]. Напоследък Mx. [произнася се „М(а)екс“, с меко „ае“, както в думата apple] се превърна в полово неутрален вариант за всички, които желаят обръщение, което може да се използва независимо от пола, възрастта или семейното положение. Ако използвате учтиви обръщения, например във формуляр за прием или покана, потвърдете с лицето, към което се обръщате, какви обръщения предпочита.

 

04

 

С етикети или без етикети?

Вашата идентичност си е ваша

 

Защо етикетите имат значение

Съкращението ЛГБТК е само малка част от разнообразието на младежите, които проектът „Тревър“ обслужва. Според нашето Национално проучване на психичното здраве на ЛГБТК младежите за 2019 г. респондентите младежи са се идентифицирали с повече от 100 сексуални ориентации и повече от 100 полови идентичности.

Етикетите могат да бъдат освобождаващ начин да изразите себе си и да намерите други хора, които са свързани с вашите преживявания. С помощта на интернет използването на по-конкретни етикети помага да се филтрират милиони резултати, за да се свържете и да изградите общност с други хора, които споделят вашата идентичност. Не е страшно, ако не разбирате всички използвани думи, но избягвайте да омаловажавате другите за това, че използват етикети, които са непознати за вас.

Джендърът е нещо сложно и не трябва да има ограничение в броя на думите, които използвате, за да опишете преживяването си за своя пол.

Нормално е да не се етикетирате

Ако джендърът ви е флуиден, понякога може да се чувствате по-освободени, ако не си поставяте етикети. За други хора, които се съмняват или изследват джендъра си, е по-удобно да нямат етикет, отколкото веднага да се ангажират с такъв.

Внимавайте да не подсказвате на други хора как според вас трябва или не трябва да обозначават джендъра си. Джендърът е лично преживяване. Няма правилен или грешен начин да определите джендъра си и е нормално, ако не искате да си слагате етикет.

Най-добри практики

Ето как можете да подкрепите трансджендърните и небинарните хора в живота си

Споделяне

След като приятел или близък човек сподели своя опит с джендъра си, може да поискате да информирате всички в групата си, за да сте сигурни, че всички знаят да използват правилните местоимения, или защото сте изненадани да разберете, че някой ваш познат е трансджендърен. Въздържайте се да споделяте историята на някой/някоя/някои друг/а/и вместо него/нея/тях.

Разкриването на самоличността на трансджендърен или небинарен човек може да предизвика дискомфорт, ако той/тя/те не се е разкрил пред другите. То може да застраши и тяхната безопасност, тъй като много хора или среди могат да бъдат опасни за трансджендърните и небинарните хора.

Преминаване към друг джендър

Преминаването към друг джендър изглежда различно за различните хора и няма правилен начин за изразяване на собствения джендър. Някои хора преминават по медицински път, а други – не. Това може да е свързано с личностно изразяване, липса на достъп до здравни грижи за потвърждаване на джендъра, медицински състояния, които възпрепятстват определени процедури, или други причини.

Преходът е нещо по-сложно от просто операция и може да се осъществи в продължение на няколко години, като включва социални, медицински и/или правни аспекти. Някои хора решават изобщо да не се променят. Това може да се дължи на липсата на подкрепяща общност, на риск за личната безопасност или на други лични причини. Няма „правилен“ начин да изразите джендърната си идентичност или да живеете според истината си.

В никакъв случай не бива да задавате непоискани въпроси за тялото, гениталиите, медицинската история, плановете за медицински процедури, предишното име или инвазивни подробности за живота на трансджендърния или небинарния човек преди прехода. Представете си как бихте се почувствали, ако непознат ви зададе такива въпроси!

Възраст

Няма „правилна“ възраст, на която да разберете половата си идентичност. Някои хора знаят пола си от много ранна възраст и подкрепата им в това отношение има много положителни ефекти върху психичното им здраве и благополучие. Други хора променят пола си на по-късен етап от живота, когато се намират в приемлива за това среда и имат достъп до социални, медицински или правни ресурси, които да ги подкрепят. Други хора изследват половата си идентичност през целия си живот.

Бинарни и небинарни джендъри

Джендърът не е нещо строго бинарно и докато някои трансджендърни хора са бинарни в своята джендърна идентичност и изразяване, други могат да изразяват джендъра си като небинарен, аджендър, флуиден джендър и много други. Небинарните хора често предпочитат да се идентифицират извън бинарните категории на джендъра, докато бинарните трансджендърни обикновено искат да бъдат приемани просто като мъже или жени.

Сексуалност

Трансджендърните и небинарните хора се идентифицират с голямо разнообразие от сексуалности. Това, че знаете джендъра на някого/някоя/някои, не означава, че автоматично знаете неговата/нейната/техните сексуална ориентация.

„Минаване като“ [„Passing]

„Минаване като“ е термин, използван за описание на това дали дадено лице се възприема като определен джендър; например „минаване като жена“ или „минаване като мъж“. За много трансджендърни хора възможността да „минават“ като пола, с който се припознават, е важна за чувството на благополучие, а „привилегията за минаване“ може да позволи на човека да се движи безопасно в среда, в която възприемането му/ѝ/им като трансджендърен/а/и е опасно.

Въпреки това терминът може да се счита за проблематичен, тъй като предполага, че възприемането като цисджендър е крайната цел за трансджендърните и небинарните хора. Думата „минаване“ може да означава, че човек трябва да „убеждава“ другите в своя джендър, вместо да може просто да изразява истинската си същност. Внушението, че трансджендърните хора лъжат, мамят или заблуждават другите хора, е погрешно и обидно.

Неправилно определяне на джендъра

Неправилно определяне на нечий джендър означава да се използват неправилно име, местоимения или учтива форма на обръщение за джендъра на лицето. Независимо дали погрешното определяне на джендъра се случва като невинна грешка или като злонамерен опит за обезценяване на дадено лице, то е дълбоко нараняващо и дори може да изложи на риск безопасността на лицето, ако то бъде разкрито като трансджендърно в среда, която не е толерантна.

Умишленото погрешно определяне на джендъра не е нормално и можете да бъдете добър съюзник, като се застъпите за другите, ако станете свидетел на това как някой е тормозен заради джендъра си. Ако случайно сте определили погрешно нечий джендър, извинете се бързо, без да изтъквате излишно грешката или вината си, което може да създаде още по-голям дискомфорт за човека, който е бил погрешно определен. Покажете, че ви е грижа, като се справите по-добре занапред.

Микроагресии

Микроагресиите са ежедневни коментари и въпроси, които могат да бъдат обидни или заклеймяващи за маргинализирани хора и групи. Микроагресиите са незабележими и човекът, който ги извършва, може да няма представа, че коментарите му са вредни.

Например често срещан коментар, който трансджендърните хора могат да чуят, е: „Не изглеждаш трансджендърен!“. Това често се формулира като комплимент, но предполага, че да си трансджендърен е нещо отрицателно или че всички хора искат да бъдат възприемани като цисджендър. Тъй като микроагресиите са неуловими, направете всичко възможно и се вслушвайте във всяка обратна връзка, която може да получите. Ако нечии чувства са наранени от нещо, което сте казали или направили, отделете време да разберете и да се поучите от преживяното.

 

05

 

Грешки и извинения

Какво да направите, ако сте обидили някого

Въпреки че рядко имаме намерение да нараняваме другите, често срещани грешки, като например забравяне на местоименията на даден човек, използване на рожденото вместо избраното от него име или погрешно определяне на джендъра, могат да наранят чувствата или дори да изложат на риск безопасността на друг човек. В такива моменти е добре да имате план как да поправите нещата. Препоръчваме три прости стъпки: изслушване, поемане на отговорност и подобряване на отношението следващия път.

1. Изслушване

За съжаление, често се случва да избягваме да изслушваме тези, които сме наранили, независимо дали умишлено или не, тъй като това внушава неудобни чувства на вина и срам. Останете в дискомфорта си и бъдете готови да слушате, защото само така може да се израства.

Стремете се да разберете и да съпреживеете преживяванията на другия човек.

2. Бъдете отговорни

Поемете отговорност за действията си, привилегиите и опита, които притежавате и които може би допринасят за вашите предразсъдъци. Не отхвърляйте това, което човекът споделя с вас, не оправдавайте поведението си и не защитавайте намеренията си. Това не е полезно за хората, които са били наранени, и измества фокуса от техните, върху вашите лични чувства на вина, срам или отбранителност.

Не забравяйте, че намерението не е равносилно на въздействие. Най-доброто извинение е онова, което не търси оправдания и не обезсилва чувствата на другия човек.

3. Поемете ангажимент да се справяте по-добре

Отнасяйте се към това като към опит за учене. И най-истинското извинение е безсмислено, ако няма промяна или ако поведението се повтаря постоянно в бъдеще.

Покажете, че ви е грижа, като се справите по-добре следващия път.

Заключение и ресурси

Изследването на джендъра може да бъде обезсърчително, но то е и вълнуващ начин да научите повече за себе си и да изразите себе си пред света.

Като се научите да подкрепяте трансджендърните и небинарните хора, можете да помогнете за създаването на един по-безопасен, по-мил и по-приемащ свят.

 

За илюстратора

06Дамиан Александър е куиър карикатурист и разказвач на истории от Бостън. Първият му графичен роман, Other Boys, излиза през 2021 г. в издателство First Second.

 

 

 

Източник 

[1] Използването на избраното име е довело до 29% намаляване на суицидните идеи и 56% намаляване на суицидното поведение
Кратки изследвания: Грижа за младежите, подкрепяща избора на джендъра им

Pin It

Прочетете още...

За вкуса

Томас Камински 05 Юли, 2021 Hits: 3312
През по-голямата част от XX век „Човекът със…