Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

 

2021 12 Queer Glossary

 

От редакцията: Когато думата „джендър“ започне да се използва от цяло едно общество като синоним на „откачалка“ (в най-добрия случай), то това може да означава само едно: обществото е изостанало, мухлясало, задръстено, невежо, провинциално, тъпо, може би дори непоправимо.

С надеждата, че бихме могли да внесем някакъв тъничък лъч светлина сред непрогледната българска мътилка, ви предлагаме тук един речник на основните понятия и термини в нещото, което може най-общо да се определи като „LGBTQ тематика“.

Ако реакцията ви към всичко това е по-различна от „ам кат’ грабна тоягата!“, то значи за вас все още има някакъв шанс.

 

Трансджендърна тематика

Ръководство за това как да бъдем съюзници на трансджендърните и небинарните младежи

Пълен обзор на спора около трансджендър коментарите на Джей Кей Роулинг

Джей Кей Роулинг пише за причините, поради които се изказва по въпросите на пола и джендъра

Даниел Радклиф отговаря на туитовете на Джей Кей Роулинг относно джендърната идентичност

За „случая“ Джей Кей Роулинг, или измамността на човешкия опит

Кастинг дилемата на Холивуд: Трябва ли хетеросексуални актьори да играят ЛГБТК герои?

Куиър речник

Британският закон за признаване на джендъра е противоречив

Ми Джей Родригес е първата трансджендър-жена, номинирана за наградата „Еми“ за водеща женска роля

Трансджендърното детство не е „скорошна тенденция“

В САЩ се оформя законодателна борба около правата и грижите за трансджендърните тийнейджъри

Моето транс-пътешествие: История в 6 паспорта

Битката за джендър терапията

За единствената транссексуална музикантка в Гана „всеки ден е опасен“

Аут или „извън гардероба“: Да бъдеш открито ЛГБТИК.

Бисексуален/на: човек, който изпитва влечение към хора независимо от джендъра им (не е задължително да има реална връзка, за да е бисексуален/на!)


Small Ad GF 1

Бифобия: страх, омраза или нетърпимост към бисексуалните мъже и жени.

В лице/Извън лице (In Face/Outta Face): В или вън от драг [преоблечен като жена], с или без грим.

В шкафа или в гардероба: Прикриване на собствената сексуална ориентация.

Гаф (Gaff): Приспособление за обличане, носено от кросдресъри (drag queens) и други хора, които „прибират“ мъжките гениталии между краката си, за да прикрият забележимата „издутина“, когато са облечени в прилепнали дрехи.

ГМ (GG): означава „генетично момиче“ (Genetic Girl). Това е термин, който се използва за разграничаване на трансджендърните жени от нетрансджендърните. Заради инфантилните му конотации мнозина предпочитат ГЖ „GW“: или „Генетична жена“.

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Дайк (Dyke): дига; преграда, изградена за контрол или ограничаване на водни масиви; също: жаргонна, понякога обидна (в зависимост от това кой я използва) дума за лесбийка.

Два духа: Термин на коренните американци/първата нация за хора, които съчетават мъжкото и женското начало. Обикновено се използва за описание на лица, които в миналото са преминали границите на пола и са били приети от културите на коренните американци/първата нация (предпочитан термин пред „бердаче“). Често се използва и от съвременните ГЛБТ коренни американци и представители на Първата нация, за да опишат себе си.

Двадесет и четири седем/24-часово момиче: Биологичен мъж, който живее изцяло като жена, независимо дали е на сцената или извън нея.

Дву-джендърен: Човек, който смята, че има и „мъжка“, и „женска“ страна на личността си.

Двусмислени гениталии: Много интерсексуални активисти оспорват използването на тази фраза за описание на телата им, тъй като двусмислието е свързано с общественото определение за мъж и жена, а не с техните тела.

Ден на възпоменанието: Ден, който се провежда всяка година през ноември, за да се почетат трансджендърните хора, които са загинали при нападения, мотивирани от омраза. Приблизително двама трансджендърни са убивани всеки месец в Америка при престъпления от омраза: намушкани с нож, пребити, изгорени или застреляни.

Джендър бендер: Човек, който безсрамно и пламенно нарушава обществените конвенции за пола, като смесва елементи на „мъжественост“ и „женственост“. Джендър бендърът често е загадка за непосветения зрител, който се опитва да разбере шиваческите кодове, които оспорват половата двуполюсност. Бой Джордж, икона на популярната култура, често е наричан от пресата „gender bender“.

Джендър еуфория: Термин, въведен от членовете на транс общността, за да обозначи щастието и радостта от това да живееш открито и гордо в предпочитаната от теб джендърна роля, като антидот на патологизиращите и мрачни конотации на „половата дисфория“.

Джендър извън закона (Gender Outlaw): Термин, популяризиран от транс-активисти като Кейт Борнщайн и Лесли Файнбърг. „Джендър извън закона“ се отнася до лице, което престъпва или нарушава „закона“ на джендъра (т.е. лице, което оспорва твърдо наложените джендърни роли) в дадено трансфобско, хетеросексистко и патриархално общество.

Джендър илюзионист: Лице, което се преоблича [в дрехи на другия джендър] по бляскав начин, за да играе за пари в нощен клуб или друго място за забавление.

Джендър роля: Облекло, характеристики, черти и поведение на индивида, които културно се свързват с мъжествеността и/или женствеността.

Джендър фобия: омраза и страх от различни джендърни идентичности и изражения.

Джендър: сложен набор от социокултурни практики, чрез които човешките тела се превръщат в „мъжки“ и „женски“. Джендърът се отнася до това, което едно общество смята за „мъжко“ или „женско“. Дженърната идентичност се отнася до самоопределянето на индивида като мъж, жена, трансджендърен/на или друга идентичностна категория. По темата за джендъра са написани много трудове и съществуват безброй определения. Повечето съвременни дефиниции подчертават как джендърът е социално и културно създаден и конструиран, за разлика от гледището, че той е фиксирана, статична и последователна същност.

Джендърен вариант: Термин, който се отнася до лица, които се отклоняват от социално приетите джендърни роли в дадена култура. Може да се използва заедно с други групи, като например джендърно-вариантни гейове и лесбийки.

Джендър-куиър (Genderqueer): Термин, който се отнася до лица или групи, които „куиърват“, тоест проблематизират хегемонните представи за пол, джендър и желание в дадено общество. Джендър-куиърите притежават идентичности, които са извън общоприетата сексуална бинарност. Джендър-куиър може да се отнася и за хора, които се идентифицират едновременно като трансджендър И куиър, т.е. лица, които оспорват режимите на джендъра и сексуалността, и разглеждат джендърната идентичност и сексуалната ориентация като припокриващи се и взаимосвързани.

Джендърна дисфория: Термин от психиатричната наука, с който се обозначава радикалното несъответствие между рождения пол на индивида и неговата/нейната джендърна идентичност. „Дженърният дисфорик/дисфоричка“ чувства необратимо разминаване между физическото си тяло и психическото си усещане за джендър. Мнозина от транс общността намират този термин за обиден или оскърбителен, тъй като той често патологизира трансджендър индивидите поради връзката му с Наръчника по диагностика и статистика (DSM).

Джендърна идентичност: Това се отнася до вроденото самочувствие на индивида като мъж, жена, трансджендърен/на или друга джендърна категория. Джендърната идентичност може да се променя с течение на времето и може да не съответства на дихотомните категории за джендър.

Джендърна надареност: Термин, който се отнася до транс хората и който привлича вниманието към трансджендърството като „дарба“, която насърчава разнообразието, предизвиква статуквото и обогатява както транс индивида, така и обществото като цяло.

Джендър-преход (Преход от един джендър към друг): Периодът от време, в който човек започва да живее в джендърна роля, която съответства на неговата вътрешна джендърна идентичност. Това може да включва например периода от време, в който лице, на което по рождение е определено „женско“ и което има мъжка джендърна идентичност, започва да живее „в роля“, като се облича като мъж, приема тестостеронова терапия или се подлага на операция.

Диагностичен и статистически наръчник (DSM): В него е включена патологизацията на трансджендърните чрез диагнозата „разстройство на половата идентичност“ (GID) и фетишистки трансвестизъм.

Дискриминация: Диференцирано третиране, което облагодетелства един индивид или група спрямо друг въз основа на предразсъдъци.

Драб: Облечена като момче (или в дрехи, напомнящи момче): Обикновено се използва за обозначаване на кросдресъри от вида мъж-към жена, когато те не са „в драг“ [тоест преоблечени като жени] или просто когато са облечени като мъже.

Драг или В драг: Носене на дрехи, които се считат за подходящи за човек от друг джендър. Първоначално се използва в Шекспировия театър „Глобус“ в смисъл на „облечен като момиче“ (или „облечен в дрехи, подобни на момичешки“), като се отнася за актьори мъже, които играят женски роли.

Дъщеря на драг: „Момиче от транс-шоубизнеса, което току-що е започнало и се нуждае от майчинско покровителство“. Лейди Шабли

ЖКМ (FTM): Акроним, който означава жена-към-мъж (Female To Male). Този термин отразява посоката на промяна на джендъра. Някои предпочитат термина „МТМ“ (male-to-male), за да подчертаят факта, че въпреки че биологично са били жени, никога не са имали женска полова идентичност.

Записан пол на джендъра: Полът/джендърът, за който се смята, че е даден на човека по рождение, въз основа на бегъл преглед на външните гениталии.

ЗД (SO): Това се отнася за „значим/а друг/а“, партньор/ка, съпруг/а, приятел/ка, гадже и т.н. на транс-идентифицирано лице.

Знаме на гордостта (или знаме на дъгата): цветовете червено, оранжево, жълто, зелено, синьо и лилаво се използват като символ на равенството и разнообразието между всички хора. Понякога е с черна ивица по долната част в чест и памет на починалите от СПИН.

ЗТД (OTF): Означава „Задължително трансджендърно досие“ – колекция от изрезки от вестници, списания и други материали за шокираща полова несъвместимост, които трансджендърните хора събират през целия си живот.

Извиване врата на патката (Wringing the Turkeys Neck): Последният акт на мастурбация на пениса при мъж-към-жена трансджендърен преди операцията за смяна на пола.

Изкарване: Когато някой разкрива информация за сексуалната ориентация или джендърната идентичност на друг човек без негово знание и/или съгласие.

Излизане: Процесът, при който лесбийките, гей мъжете и бисексуалните доброволно разпознават, признават, приемат и обикновено оценяват своята сексуална идентичност.

Изразяване на джендъра: Това е начинът, по който човек избира да изразява своята джендърна идентичност.

Интерсексуални: Интерсексуалните хора се раждат със състояние, при което имат физически полови белези (гениталии, хормони, гонади или хромозоми), които не са нито категорично мъжки, нито женски. Понякога интерсексуалните хора се определят като хора с някаква комбинация от „двусмислени“ гениталии. Д-р Ан Фаусто-Стърлинг изчислява, че 1,7% от ражданията са на интерсексуални бебета. Движението на интерсексуалните се стреми да спре ненужните от медицинска гледна точка педиатрични операции и хормонално лечение, които се опитват да нормализират бебетата в доминиращата „мъжка“ и „женска“ система. Хирурзите често определят пол на бебето, който не съответства на неговата/нейната джендърна идентичност. Освен това много операции засягат сексуалното функциониране на интерсексуалните възрастни, което може да включва причиняване на невъзможност за получаване на удоволствие или достигане до оргазъм.

Интерсексуално генитално осакатяване: Домашната версия на гениталното осакатяване на жени. По оценки на Северноамериканското интерсексуално общество всеки ден в американските болници по козметични причини се изрязват гениталиите на около пет интерсексуални деца – процедура, която се извършва от акредитирани хирурзи и се покрива от всички големи застрахователни планове.

Истинност (Realness): Степента, в която трансджендърният/трансджендърната е „убедителен/а“ или „автентичен/а“ във външния вид или изразяването на своята джендърна роля. Способността на тези хора да минават добре [изглеждат убедително] често се нарича „истинска“.

Истински хермафродит и мъж- или жена-псевдохермафродит: Медицинска таксономия на интерсексуалните хора, известни също като „херм, мерм и ферм“. Освен факта, че тези разграничения са практически безсмислени в живота на интерсексуалните хора, термините предполагат неща като „автентичност“ и класифициране на интерсексуалните хора и по този начин са онеправдаващи.

Кай-кай: Термин от драг субкултурата на 1920-те години. Днес означава трансджендърен човек, който е привлечен предимно от други трансджендърни.

Катастрофално приземяване: Отхвърляне или дисквалификация от клинична програма за смяна на пола поради „неподходяща джендърна роля“ или това, че сте „соматично неподходящ/а“.

Крал на драга (Драг-Кинг): Биологична жена, която носи „мъжествено“ или мъжко облекло; кросдресър от жена-към-мъж. Кралете на драга често се идентифицират като лесбийки и много от тях се преобличат срещу заплащане и с цел забавление в LGBT или хетеросексуални нощни клубове. Обикновено преобличането на Drag King е само за определено време.

Кралица на драга (Драг-Куийн): Биологичен мъж, обикновено хомосексуален, който носи „женствено“ или женско облекло. Много драг кралици могат да се изявяват в барове, като пеят, танцуват или синхронизират песни, често срещу бакшиши или срещу заплащане. Драг кралицата обикновено се преоблича само за определено време. Някои могат да предпочетат термина „имитатор на жени“.

Кросдресър: Човек, който се облича в дрехи, които културно се асоциират с представители на „другия“ пол. Повечето кросдресъри са хетеросексуални и се преобличат само понякога. Кросдресърите се преобличат по различни причини, включително за удоволствие, облекчаване на стреса и желание да изразят чувствата на „противоположния“ пол пред по-широкото общество. Кросдресърството може да се нарече и поведение, несъответстващо на джендъра.

Куиър: Термин, възприет от членовете на общностите на лесбийките, гейовете, бисексуалните и трансджендърните, за да се отнася до хората, които престъпват културно наложените норми на хетеросексуалност и джендърен традиционализъм. Куиърът може да се определи като съпротива срещу режимите на „нормалното“. Въпреки че все още често е обиден епитет, когато се използва от фанатизирани хетеросексуални, много хора, идентифицирани като куиър, са си върнали думата, за да я използват като символ на гордост и утвърждаване на различието и разнообразието.

ЛГБТ: акроним, който означава „лесбийки, гейове, бисексуални и трансджендърни“. В други версии може да се добави „Q“ за „Queer“ или „Questioning“, „I“ за „Intersex“ и „A“ за „Allied“. Някои могат да предпочетат да изписват акронима като TBLG, за да поставят трансджендърните хора на важна позиция и да поправят начина, по който трансджендърните са били пропускани, обезценявани или изключвани в миналото.

Минаване като (Pass): Половото „минаване като“ се отнася до способността на индивида да бъде разглеждан от другите в съответствие с предпочитаната от него джендърна роля в даден социокултурен контекст. Например биологичен мъж, който има женска джендърна идентичност и живее в женска джендърна роля, може да „минава като“ жена пред хората, които го заобикалят. Като цяло „минаването като“ се отнася до усилията, които членовете на подчинените групи полагат, за да бъдат приемани като членове на доминиращите групи, например светлокожите чернокожи да бъдат възприемани като бели или традиционно настроените гейове да бъдат възприемани като хетеросексуални.

МКЖ (MTF): (Мъж-към-жена).Трансджендърен човек, който прехожда от мъжки към женски джендър или трансджендърна жена. Някои трансджендърни отхвърлят тази терминология, като твърдят, че винаги са били мъже или жени и само правят тази идентичност видима. Други смятат, че този език засилва системата „или/или“.

Момичешки режим (Girl-Mode): Използва се от кросдресърите от мъжки-към-женски джендър за означаване на състоянието, в което се обличат и изглеждат като жени, подобно на „в драг“.

Момчешки режим (Guy-Mode): Използва се от кросдресърите от мъжки-към-женски джендър за означаване на състоянието, в което се обличат и изглеждат като мъже, подобно на „в драб“.

Направи си сам (DIY): „Do It Yourself“ е движение сред някои трансджендърни за заобикаляне на указанията на SOC [Стандартите за грижа] за самостоятелно прилагане на хормони.

Няй (Hir): Неспецифично за пола местоимение, използвано вместо „нея“ и „него“.

Опаковане: Носене на вибратор, ремъци или пенис протеза. Понякога се използва от жена-към-мъж (ЖКМ) кросдресъри или трансджендърни мъже.

Пазители на портата: Използва се от общността на трансджендърните за обозначаване на психиатри, психолози и други (обикновено) нетранс клиницисти и доставчици на услуги, които могат ефективно да блокират транс хората да получат хормони, операция или други услуги, необходими за тяхната промяна на джендъра.

Пол: Този термин е отделен от джендъра и се отнася до съвкупността от биологични, хромозомни и анатомични характеристики, свързани с мъжкото и женското начало в човешкото тяло. Често се смята, че половият диморфизъм е конкретна реалност, докато в действителност съществуването на интерсексуални хора указва множественост на половете в човешката популация.

Полът често се използва като синоним на джендъра в популярната култура. Въпреки че двата термина са свързани, те трябва да се дефинират отделно, за да се разграничи биологичното („пол“) от социокултурното („джендър“).

Потисничество: Систематична експлоатация на една социална група от друга за собствена изгода. То включва институционален контрол, идеологическо господство и разпространяване на културата на доминиращата група сред потиснатите. Потисничество = предразсъдъци + власт („измите“).

Предразсъдъци: Съвкупност от негативни убеждения или чувства, които са обобщени и се отнасят за цяла група хора и за всеки член на тази група. Всеки може да има предразсъдъци към друг човек или група.

Приятелски настроен към трансджендърните (Trans-Friendly): Понякога съкратено като „Приятелски настроен към Т“; означава организация или институция, която е отворена, утвърждава и приема трансджендърните и техните социални, политически и културни нужди.

Прочит: да бъдеш „прочетен/а“ е противоположното на „минаването като“. Когато човек е „прочетен“, някой е в състояние да открие, че сте трансджендър, т.е. определеният ви по рождение пол не съответства на предпочитаната от вас джендърна роля/изразяване.

Расизъм: Обществени/културни, институционални и индивидуални убеждения и практики, които дават предимство на белите хора и подчиняват и унижават цветнокожите.

Сексизъм: Обществени/културни, институционални и индивидуални убеждения и практики, които дават предимство на мъжете и подчиняват и омаловажават жените.

Сексуална ориентация: Този термин се отнася до джендър(ите), към който (които) човек изпитва емоционално, физическо, романтично и еротично привличане. Примерите за сексуална ориентация включват хомосексуалност, бисексуалност, хетеросексуалност и асексуалност. Трансджендърните и джендърно-вариантните хора могат да се идентифицират с всякаква сексуална ориентация, като тя може да се промени преди, по време или след промяната на джендъра.

Сексуални предразсъдъци: По-всеобхватен термин от „хомофобия“, „трансфобия“ или „хетеросексизъм“. Термин, който обхваща всички тях.

Сексуалност: Непрецизна дума, която често се използва заедно с други социални категории, като например: раса, пол и сексуалност. Сексуалността е широк термин, който се отнася до съвкупност от поведения, практики и идентичности в социалния свят.

Сенчест/а: Термин, използван в транс общността, за да обозначи човек, който е груб, неприветлив, груб или жесток. „Хвърлянето на сянка“ се отнася до някой/някоя, който/която хвърля негативно настроение върху дадено събитие или ситуация, или до двама или повече членове на общността, които си разменят обиди.

Скритост: Този термин, наричан още „дърводелство“, се отнася до (обикновено) следоперативни трансджендърни хора, които се смесват с доминиращото общество, заличавайки трансджендърното си минало.

Стандарти за грижа: (SOC, официално SOC на Бенджаман). Поредица от насоки за лекарите и здравните специалисти за вземане на решение кой отговаря на условията за прием на хормони и операция. Противоречиви в рамките на общността на трансджендърните.

Стоунуол: На 28 юни 1969 г. нюйоркската полиция прави опит за рутинен обиск на Stonewall Inn – бар за гейове и лесбийки от работническата класа в нюйоркския квартал Гринуич Вилидж. Неочаквано посетителите оказват съпротива и инцидентът прераства в бунт, който продължава няколко дни. Повечето хора смятат това събитие (и подобни събития в Сан Франциско и други големи градове през следващите дни и седмици) за начало на американското движение за освобождение на гейовете и други „прайд“ движения по света. Твърде често се забравя, че хората на предната линия на тази съпротива са били трансджендърни жени, травестити (drag queens) и лесбийки.

Стрейт (или str8): жаргонен термин за „хетеросексуален/на“.

Стрейт-играещ/а: Някой/някоя, който/която полага големи усилия да прикрие привличането си към собствения пол и който/която обикновено много държи да изглежда традиционно „мъжки“ или „женски“. Стрейт-играещите дори могат да стигнат дотам, че да очернят „женствените“ мъже или „мъжките“ жени. Това поведение е пример за интернализирано потисничество, което се изразява в сексуални предразсъдъци.

Съюзник: В глаголната си форма съюзник означава обединявам или създавам връзка между. В джендър общността съюзници са всички онези прекрасни хора, които са се опитали да се образоват по джендър въпросите, които работят за намаляване на трансфобията в себе си, в семействата и общностите, и които се опитват всячески да подкрепят транс хората в политическата, социалната и културната сфера.

Тест в реалния живот: Това е термин за оценка, който се отнася за периода от време, когато дадена транс-личност започва да живее „през цялото време“ в предпочитаната от него/нея джендърна роля, до момента, в който се счита за „добър/а“ кандидат/ка  за операция за смяна на пола (от психолози, психиатри и други).

Ти-бърд (T-Bird), Транфен (Tranfan), Transgender Admirer (почитател на трансджендърни), Tranny Chaser (преследвач на трансджендърни), Tranny Hawk (ястреб на трансджендърни): Някой/някоя, който/която харесва, възхищава се или е привлечен/а от трансджендърни хора. В зависимост от това как се използва може да бъде пренебрежителен или нежен термин.

Транс: общ термин, който се отнася за кросдресъри, трансджендърни и други, които постоянно или периодично не се идентифицират с пола, който им е бил определен при раждането. За някои представители на общността „транс“ е за предпочитане пред „трансджендърен/на“, тъй като не омаловажава специфичните преживявания на трансджендърните.

Трансвестит: По-стар термин, синоним на по-политически коректния термин „кросдресър“, който се отнася до лица, които имат вътрешен стремеж да носят дрехи, свързани с джендър, различен от този, който им е бил определен при раждането. Терминът е излязъл от употреба поради психиатричните, клиничните и фетишистките си конотации.

Трансджендър лесбийка: Лице, което независимо от биологичния си пол се идентифицира едновременно като трансджендърна и лесбийка. Това може да включва мъж-към-жена трансджендърни, които са сексуално привличани от жени или биологични жени, които се идентифицират като лесбийки и които често „минават“ за мъже или се идентифицират в някаква степен с мъжествеността или с образа на „мъжкарана“ (butch). Понякога се наричат „трансбийки“ или „трайкове“ [в противоположност на „дайк“].

Трансджендър: Това е набор от поведения, прояви и идентификации, които оспорват широко разпространената двуполюсна джендърна система в дадена култура. Подобно на транс, това е термин, който включва огромен набор от различни категории идентичност като трансджендърен, драг кралица, драг крал, кросдресър, трансджендърист, биджендър и безброй други идентичности.

Трансджендърист: Тази категория, създадена от Вирджиния Принс, се отнася до лице, което не се идентифицира с определения му при раждането пол и живее изцяло в съответствие с джендърната си идентичност. Това може да включва режим на хормонална терапия, но обикновено трансджендъристите не търсят и не искат операция за смяна на пола.

Транссексуален/на: (TS) Лице, което категорично не се отъждествява със своя роден пол и желае да използва хормони и операция за смяна на пола (или операция за потвърждаване на пола) като начин да приведе физическото си тяло в съответствие с вътрешната си полова идентичност. Някои хора предпочитат алтернативното изписване „трансексуален“ (едно „S“ вместо две). Човекът може да бъде от М към Ж или от Ж към М. Той или тя може също така да бъде преди операция, след операция или без операция.

Трансфобия: Ирационален страх и омраза към всички онези индивиди, които престъпват, нарушават или размиват доминиращите в дадено общество джендърни категории. Трансфобските нагласи водят до масова дискриминация, насилие и потисничество срещу транс, драг и интерсекс общностите.

Триъгълник: обърнатият надолу триъгълник е символ, използван от ЛГБТ хората като символ на гордост, въпреки използването му от Хитлер по време на Холокоста. Жените, обвинени, че са „антисоциални“ (не конкретно лесбийки), са били принуждавани да носят обърнат черен триъгълник, а гейовете са били принуждавани да носят обърнат розов триъгълник.

Тяй: Неспецифично за пола местоимение, което се използва вместо „тя“ и „той“.

Фàгот (Педераст) (Faggot): сноп (от пръчки или ковано желязо); също: жаргонна, обикновено обидна дума за гей. Фаготите (т.е. пръчките) са били използвани по време на изгарянето на вещици в Европа, когато много независими жени, билкарки, лечителки, „еретички“ и сексуални „неконформистки“ са били осъждани като „вещици“.

Хермафродит: Стар медицински термин, с който се описват интерсексуални хора. Много интерсексуални активисти отхвърлят тази дума поради стигматизацията, произтичаща от митичните ѝ корени, както и злоупотребите, които медицинските специалисти са им нанасяли под този етикет. Някои интерсексуални хора използват тази дума като „дума на гордост“, подобно на „куиър“ и „дайк“, но неинтерсексуалните хора трябва да избягват този термин.

Хетеросексизъм: Обществени/културни, институционални и индивидуални убеждения и практики, които привилегироват хетеросексуалните и подчиняват и омаловажават ЛГБТ хората. Критичният елемент, който отличава хетеросексизма (или всеки друг „изъм“) от предразсъдъците и дискриминацията, е използването на институционална власт и авторитет за поддържане на предразсъдъци и налагане на дискриминационно поведение по систематичен начин с далеч отиващи резултати и последици.

Хетеросексуален съюзник: Хетеросексуални хора, които се противопоставят на хетеросексизма в себе си и в другите от личен интерес, загриженост за благосъстоянието на лесбийките, гей мъжете и бисексуалните, както и от убеждение, че хетеросексизмът е социална несправедливост.

Хетеросексуална привилегия: Привилегиите на хетеросексуалните са предимствата и ползите, които те получават в една хетеросексистка култура. Също така предимствата, които лесбийките, гейовете и бисексуалните получават в резултат на заявяването на хетеросексуална идентичност и отричането на лесбийска, гей или бисексуална идентичност.

Хирургия за смяна на пола (SRS): Терминът, с който се обозначава операция и процедура за физическо преобразуване на гениталиите чрез пластична хирургия, често наричан в популярната култура „операция за смяна на пола“. MTF SRS [мъж-към-жена операцията] се нарича вагинопластика, докато FTM SRS [жена-към-мъж операцията] се нарича или генитопластика, или фалопластика. GRS (Gender reassignment surgery) [хирургия за смяна на джендъра] се превръща в предпочитан термин сред много хора от трансджендър общността.

Хомофоб: Човек, който се страхува от хомосексуалните и хомосексуалността (това е буквално определение); като цяло обаче този термин се прилага за всеки, който не харесва ЛГБТИК хората, който използва всякакви обидни термини, свързани със сексуалността или пола, който смята, че ЛГБТИК хората искат „специални права“, а не „равни права“.

Хомофобия: Страхът, омразата или нетърпимостта към хората, които се идентифицират или се възприемат като лесбийки или гейове, включително страхът от това да възприемат самите себе си като лесбийки или гейове. Хомофобското поведение може да варира от разказване на вицове за лесбийките и гейовете, през словесни обиди, до актове на физическо насилие. (Някои хора предпочитат да не използват думата „хомофобия“, като вместо това включват анти-GLBT нагласите и поведението в определението за „хетеросексизъм“).

Шашнат/а (Spooked): Уличен термин за момента, в който някой разбере, че джендърът на дадено лице не съответства на биологичния му/ѝ пол.


Източник

Pin It

Прочетете още...