От същия автор

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

Ако всеки музей е някакъв аргумент, то основното твърдение на масивния нов Музей на историята на полските евреи, открит наскоро във Варшава, е че хиляда години еврейска история не могат да бъдат сведени до периода от шест години между 1939 и 1945, през които нацистка Германия унищожи шест милиона евреи, най-вече в Източна Европа.


© на фотографиите: Малгожата Старовейска, Войчех Крински, Дарек Голик

 

Pin It

Прочетете още...