70 million 02

 

Опитайте се да разпознаете картините, представяни в този музикален клип. Хайде да ги изброим заедно.