Pin It

Общи условия

Сайтът на списание „Либерален преглед“ (наричан по-долу „Сайта“ или „Списанието“) е собственост на фирмата

Enev Design & Consulting
Am Friedrichshain 34
10407 Berlin
Deutschland

(Наричана по-долу „Enev Design“).

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки сайта на „Либерален преглед“, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Потребителите получават правото да използват услугите на Сайта, единствено за лични/нетърговски цели.  Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан/а от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте Сайта.

 

Основни понятия

„Потребител“ е всяко физическо лице, което ползва някоя от услугите на Сайта.

„Услугата/услугите“ на Сайта включват:

а) достъп до предоставяните на Сайта информационни ресурси;

б) участие във форума на Сайта чрез коментиране и оценяване на публикуваните материали или мненията на други потребители за тях;

в) създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до предназначените само за абонати ресурси на Сайта;

г) получаване по Е-мейл на безплатна информация – бюлетин за последните публикувани на Сайта материали, за потребителите, които са се абонирали за тази услуга.

 

Собственост над съдържанието

Всички права върху материалите, предлагани от списанието, са собственост на съответните държатели, както следва:

А) Материалите, обозначени със специален знак (*) са интелектуална собственост на Enev Design и като такива са защитени по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Използването на тези материали с каквато и да било друга цел освен за лично/нетърговско ползване е забранено, освен чрез писмено разрешение от страна на Enev Design.

Б) Всички останали материали на Сайта са собственост на съответните автори и се предлагат в Списанието, с тяхно разрешение, в съгласие с договорите за творческо споделяне (Creative Commons). Те могат да бъдат използвани в съответствие с условията на тези договори.

 

Задължения на потребителите при регистриране

Предвид ползването на абонаментната услуга на Сайта, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

 

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Enev Design

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Enev Design при ползване от него на абонамент за Списанието, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Enev Design по електронен път.

Enev Design изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

Други

Enev Design има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Enev Design си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

 

Отговорност

Enev Design се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Enev Design не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Enev Design може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Enev Design не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен сайтът.

Enev Design не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на сайта.

 

Връзки към сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Enev Design. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Enev Design няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български или немски съдилища.

Pin It

Посетители

110

support

Последните най...


Библиотека

Коментари

 • Пендо писа Още
  Златко, ти си прав.... преди 1 ден
 • Златко писа Още
  Да не се отплесваме,... преди 2 дни
 • Пендо писа Още
  Аз подържам другото... преди 2 дни
 • Златко писа Още
  За да разполага една... преди 2 дни
 • свободен човек писа Още
  Златко, пропускаш... преди 2 дни
 • Златко писа Още
  Какво мислите за... преди 3 дни
 • Теодора Петранова писа Още
  Добре е да пише/мисли... преди 3 дни
 • Златко писа Още
  Благодря! преди 3 дни
 • Милка Кралева писа Още
  Провалът в личния... преди 3 дни
 • Татяна Ангелова писа Още
  Истински... преди 3 дни
 • Вл. Трифонов писа Още
  Добре си се... преди 3 дни
 • Иван Вакрилов писа Още
  Мисля, че има признаци... преди 4 дни
 • Venera Dachkova писа Още
  Връщам се за втори път... преди 4 дни
 • Златко писа Още
  Благодаря, позадрямал... преди 4 дни
 • Format Z писа Още
  Nineteen-twenties са... преди 4 дни
 • Бахтияр писа Още
  Силно въздействащо... преди 5 дни
 • Пендо писа Още
  По книгата на Агата... преди 5 дни
 • Пендо писа Още
  По интернета има... преди 6 дни
 • Д-р Георги Карев писа Още
  Първо започвам,... преди 6 дни
 • Пендо писа Още
  Прощавайте за дългата... преди 1 седмица
 • Серкан писа Още
  горчиво, болезнено,... преди 1 седмица
 • Надя писа Още
  Беше време, когато ме... преди 1 седмица
 • Pendo писа Още
  За евреите е писано... преди 2 седмици
 • Виргиния писа Още
  Поздравления на... преди 2 седмици
 • Дом Зелен писа Още
  Този етап в... преди 2 седмици